Computer Controls - Technologia i Oprogramowanie

4 min. czytania

Od projektu do produkcji- zintegrowany proces projektowania w środowisku SOLIDWORKS – część 2

Paweł Dziasek on 2020-10-23 11:30:37

Oprogramowanie SOLIDWORKS zapewnia intuicyjne środowisko, które maksymalizuje wydajność podczas projektowania i produkcji oraz zapewnia dostęp do zasobów technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych produktów, niższym kosztem i w krótszym czasie.

Czytaj dalej
3 min. czytania

Od projektu do produkcji - zintegrowany proces projektowania w środowisku SOLIDWORKS – część 1

Paweł Dziasek on 2020-09-25 11:10:35

Bogaty pakiet programów SOLIDWORKS obejmuje swoją funkcjonalnością procesy od samego początku projektowania do etapu produkcji. Wspólny, zintegrowany system umożliwia natomiast równoczesną pracę zespołów odpowiedzialnych za wykonanie tych działań. Dostępność wszystkich narzędzi w jednym środowisku pozwala zmniejszyć nakład pracy niezbędny na każdym etapie projektowym. Projektanci i inżynierowie mogą w ten sposób poświęcić więcej czasu na doskonalenie swoich projektów bez obaw, że wprowadzone przez nich zmiany zagrożą przyjętym terminom realizacji. W efekcie przejście przez wszystkie fazy,
od projektu koncepcyjnego, aż do finalnego wytworzenia części, przebiega łatwiej
i szybciej niż dotychczas. Podstawą tego rozwiązania jest wspólny model CAD 3D pozwalający na łatwe zarządzanie zmianami zachodzącymi na etapie projektowania i przygotowania do produkcji. Zmiany są automatycznie wprowadzane do wszystkich związanych z produktem rysunków, systemów produkcyjnych i dokumentów technicznych.
Czytaj dalej
2 min. czytania

SOLIDWORKS 3D Interconnect

Paweł Dziasek on 2020-08-26 10:01:15

Co to jest i do czego służy?
Funkcja SOLIDWORKS 3D Interconnect dostępna już w programie SOLIDWORKS 2017 od tamtego czasu jest bezustannie rozwijana i udoskonalana. Funkcja ta zastępuje tradycyjne metody migracji danych poprzez zintegrowany przepływ informacji pozwalający na bezproblemową współpracę między innymi programami CAD, a programem SOLIDWORKS. Pozwala również pracować z modelami zapisanymi bezpośrednio w natywnych formatach innych programów CAD.

Czytaj dalej
3 min. czytania

Klienci IoT – rozwiązania Arm Keil MDK

Grzegorz Cuber on 2020-07-22 11:09:42

Co to jest IoT?
IoT (ang. Internet of Things - Internet Rzeczy) to sieć połączonych, inteligentnych urządzeń i systemów, umożliwiająca wymianę danych, ich łączenie i analizę.
IoT powstało z koncepcji, według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane
za pośrednictwem sieci komputerowej. IoT dotyczy wszystkich rodzajów inteligentnych urządzeń. Obejmuje smartfony, ekspresy do kawy, od pralek po zamki do drzwi, czy systemy oświetlenia biur. IoT to więcej niż jedno urządzenie,
to cały system poszczególnych urządzeń komunikujących się ze sobą.

Czytaj dalej
2 min. czytania

Analiza nowych funkcjonalności w programie DraftSight.

Paweł Dziasek on 2020-06-23 14:09:01

DraftSight jest programem zapewniającym możliwość intuicyjnego kreślenia w 2D, jak i zdobycia doświadczenia w projektowaniu 3D przez architektów, inżynierów, dostawców usług budowlanych, profesjonalnych użytkowników CAD, projektantów, wytwórców, producentów, wykładowców i hobbystów.
DraftSight pozwala na tworzenie, edycję, wyświetlanie i dodawanie adnotacji do każdego pliku w formacie DWG. Program posiada znany użytkownikom interfejs zbliżony do znajdujących się w podobnych aplikacjach CAD, co umożliwia szybkie przejście z innego oprogramowania.

Czytaj dalej
3 min. czytania

Arm „Fixed Virtual Platforms”, czyli modele symulacyjne, wspomagające pracę inżynierów.

Grzegorz Cuber on 2020-05-21 13:01:07

Co to jest FVP i do czego służy ?
„Fixed Virtuals Platforms” (FVP) – to modele symulacyjne, służące do rozwoju oprogramowania, zanim sprzęt zostanie dostarczony. Mają one na celu naśladować pracę kompletnego systemu, dokładnie tak, jak gdyby był podłączony fizycznie do naszego środowiska programistycznego. Modele symulacyjne są opracowywane
i testowane wraz z Arm IP, zapewniając bardzo dokładne i sprawdzone wirtualne prototypy do tworzenia oprogramowania.

Czytaj dalej
2 min. czytania

Nowości w "Systemach struktur" w wersji SOLIDWORKS 2020

Paweł Dziasek on 2020-04-29 12:23:04

Z każdą kolejną wersją producenci oprogramowania dokładają starania aby wprowadzić nowe funkcjonalności, jak również rozwijają już istniejące. Nie inaczej jest z „Systemami struktur” w SOLIDWORKS 2020, które zostały utworzone już
w wersji poprzedniej. Zapewniają one bardziej elastyczny sposób tworzenia konstrukcji spawanych z użyciem szkiców 2D i 3D, dzięki czemu powalają zdefiniować kompleksowo wszystkie elementy konstrukcji.

Do nowości jakie zostały wprowadzone do „Systemu struktur” w wersji SOLIDWORKS 2020 zaliczamy rozszerzenie sposobu definiowania głównych elementów, została dodana możliwość określenia położenia względem punktu,
jak również została rozszerzona definicja długości o nowe opcje.

Czytaj dalej
2 min. czytania

Arm FuSa – jako narzędzie wspomagające certyfikację produktów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego

Grzegorz Cuber on 2020-04-06 10:41:10

arm_Fusa

Bezpieczeństwo funkcjonalne
Bezpieczeństwo funkcjonalne jest kluczowym elementem każdego systemu wdrożonego w pojeździe, robocie, fabryce i nie tylko. Jest to zdolność systemu
do wykrywania, diagnozowania i bezpiecznego łagodzenia wszelkich błędów, zapobiegając szkodom dla ludzi i środowiska. W ramach standardów istnieje kilka poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL lub ASIL), które określają formalne metody i które należy stosować podczas pracy nad produktem w celu sprawdzenia, czy kod aplikacji, komponenty oprogramowania i łańcuchy narzędzi są bezpieczne do zamierzonego zastosowania. Arm w swojej ofercie posiada
i proponuje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego klientom, którzy potrzebują ich do swoich aplikacji.

Czytaj dalej
2 min. czytania

SOLIDWORKS 2020 – druk 3D

Paweł Dziasek on 2020-03-20 12:44:32


Zasada ciągłego doskonalenia
Analitycy i programiści oprogramowania SOLIDWORKS poprzez rozwój swoich produktów już od kilku lat wspierają rozbudowę funkcjonalności druku 3D.
Z każdą kolejną wersją programu, narzędzia do druku 3D zyskują nowe możliwości, nie inaczej jest z najnowszym SOLIDWORKS 2020.

Czytaj dalej
2 min. czytania

Keil MDK, czyli zestaw narzędzi programistycznych do obsługi mikrokontrolerów Arm Cortex-M

Grzegorz Cuber on 2020-02-17 12:14:38


Wiele funkcji w jednym miejscu - MDK- Core
Od początku programowania mikrokontrolerów korzystanie z jednego środowiska obsługującego wiele urządzeń różnych producentów było dużym wyzwaniem. Oprogramowanie takie często nie posiadało funkcji analitycznych, podglądu rejestrów i innych zmiennych, a cała jego użyteczność opierała się na obsłudze prymitywnego edytora.

Czytaj dalej
1 min. czytania

Prezentacja narzędzia Porównanie obiektów w SOLIDWORKS 2020

Paweł Dziasek on 2020-01-23 12:39:59

SOLIDWORKS_Porownanie_obiektow

Nowa wersja SOLIDWORKS stwarza nowe możliwości.
Porównywanie obiektów, których kształt i geometria były bardzo zbliżone
zawsze było czasochłonną i monotonną czynnością. Teraz, dzięki nowej funkcji porównywania obiektów w programie SOLIDWORKS 2020, nie musimy już tracić czasu na ręczne porównywanie wymiarów między sobą, zrobi to za nas program.

Czytaj dalej
3 min. czytania

Omówienie podręcznika - Getting Started with MDK

Grzegorz Cuber on 2019-12-17 13:00:00

1. Mamy płytkę i co dalej? Czyli jak rozpocząć pracę z Arm Keil MDK.
Rozpoczynając naszą przygodę z aplikacjami wbudowanymi trudno jest mieć wiedzę absolutną w tym temacie. Z pomocą przychodzi, a właściwie został opublikowany przez Arm, podręcznik pracy z MDK „Getting Started with MDK”. Można w nim znaleźć zarówno podstawowe informacje na temat budowy programu, bibliotek, przykładów i sterowników, jak również instrukcje jak należy właściwie skonfigurować i zaprogramować nasz produkt, używając dostępnych
w środowisku narzędzi.

Czytaj dalej
4 min. czytania

Adaptery debuggowania ULINK, a także ich zastosowanie w środowisku µVision Arm Keil MDK

Grzegorz Cuber on 2019-11-27 10:00:00


W aplikacjach wbudowanych w celu przetestowania działania programu na urządzeniu docelowym należy wcześniej zapisać w nim dane. Aby komunikacja pomiędzy naszym środowiskiem programistycznym, a mikroprocesorem mogła jednak zaistnieć, potrzebne są tak zwane adaptery debuggowania lub programatory. Służą one przede wszystkim do wgrywania kodu w języku zrozumiałym dla mikroprocesora, jak również do analizy jego pracy.
Najbardziej wszechstronnymi i uniwersalnymi urządzeniami dedykowanymi do największej grupy odbiorców są urządzenia typu ULINK firmy Arm.

Czytaj dalej
2 min. czytania

Funkcja komponenty elastyczne w najnowszej wersji programu SOLIDWORKS 2020

Paweł Dziasek on 2019-11-22 10:49:00

Co nowego w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2020
W celu usprawnienia pracy projektantom firma SOLIDWORKS ciągle udoskonala swój produkt poprzez dodawanie nowych funkcjonalności. Jedną z nich jest występującą w najnowszym oprogramowaniu SOLIDWORKS 2020 funkcja „komponenty elastyczne”. Dzięki jej zastosowaniu mamy możliwość zaprezentowania i przeanalizowania działania podzespołów mechanicznych,
które zmieniają swój kształt podczas ruchu lub zostały poddane działaniu określonych sił.

Czytaj dalej
2 min. czytania

Pierwsze podłączenie płytki szkoleniowej ze środowiskiem Arm Keil MDK na przykładzie ST Nucleo.

Grzegorz Cuber on 2019-10-31 09:39:44Pomimo intuicyjnego menu użytkownika, jak również wielu rozbudowanych funkcji analizy, pierwsze podłączenie płytki szkoleniowej wymaga od developera pewnych umiejętności. Wykorzystany przykład w filmiku przedstawia wszystkie, niezbędne operacje, które należy wykonać aby nasze połączenie z układem było skuteczne,
a komunikacja mogła zaistnieć.

Czytaj dalej
2 min. czytania

SOLIDWORKS - Narzędzie Wyciągnięcie po Ścieżce

Paweł Dziasek on 2019-10-25 10:05:44


Oprogramowanie SOLIDWORKS, będąc liderem wśród funkcjonalności posiada szereg narzędzi dostępnych z poziomu intuicyjnego menu. Posiada również rzeczowe opisy narzędzi oraz podpowiedzi, przez które ciągle wspiera
użytkownika podczas projektowania. Jednym z takich narzędzi jest zastosowanie
„Wyciągnięcia po Ścieżce”, które pozwala na utworzenie rysunku 3-D, mając szkic dwuwymiarowy.

Czytaj dalej
1 min. czytania

Elektroniczny sprzęt pomiarowy w pracy inżyniera

Grzegorz Cuber on 2019-10-25 09:59:43

Praca inżyniera wiąże się niejednokrotnie z wyborem odpowiedniej metody pomiarów dla przeprowadzanych testów, która jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia projektu. Daje pewność, że jakość pomiaru, metoda testowania oraz wyniki znajdują się na odpowiednim poziomie oraz że otrzymane dane pomiarowe dostarczają niezbędnej i obiektywnej wiedzy na temat badanych procesów.

Czytaj dalej
2 min. czytania

Nowości w oprogramowaniu Arm - Development Studio

Grzegorz Cuber on 2019-10-11 12:48:17

Zaprojektowane specjalnie dla architektury Arm Development Studio jest najbardziej wszechstronnym dedykowanym rozwiązaniem programistycznym dla aplikacji wbudowanych C / C ++ dostępnym na rynku. Rozwija inżynierię oprogramowania, pomagając jednocześnie tworzyć solidne i wydajne produkty.

Czytaj dalej

Powiązane