Computer Controls - Technologia i Oprogramowanie

3 min. czytania

Bezpieczeństwo w oprogramowaniu ARM KEIL - systemy wbudowane IoT - Computer Controls

Grzegorz Cuber on 2021-03-25 12:18:22

IoT, czyli Internet of Things oznacza system oraz sieć połączonych urządzeń elektronicznych zdolnych do wymiany informacji pomiędzy sobą w sposób automatyczny. Urządzenia IoT pozwalają udostępniać informacje użytkownikom, jak również łączyć się przez Internet oraz gromadzić dane. Dlatego ważnym aspektem jest ich ochrona, jak również prawidłowa praca podczas całego czasu użytkowania sprzętu. Nietrudno jest zauważyć, że rozwiązania bardzo przydatne człowiekowi, jak np. otwieranie bramy domu przy użyciu smartfona, umożliwiają działanie osobom niepożądanym np. poprzez próby włamania się do obiektu. Jeszcze poważniej sprawa wygląda w przemyśle i medycynie. Z jednej strony system musi działać niezawodnie, a z drugiej nie dopuszczać potencjalnego ataku ze strony zabezpieczeń sieci i komunikacji.

Czytaj dalej
3 min. czytania

Klienci IoT – rozwiązania Arm Keil MDK

Grzegorz Cuber on 2020-07-22 11:09:42

Co to jest IoT?
IoT (ang. Internet of Things - Internet Rzeczy) to sieć połączonych, inteligentnych urządzeń i systemów, umożliwiająca wymianę danych, ich łączenie i analizę.
IoT powstało z koncepcji, według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane
za pośrednictwem sieci komputerowej. IoT dotyczy wszystkich rodzajów inteligentnych urządzeń. Obejmuje smartfony, ekspresy do kawy, od pralek po zamki do drzwi, czy systemy oświetlenia biur. IoT to więcej niż jedno urządzenie,
to cały system poszczególnych urządzeń komunikujących się ze sobą.

Czytaj dalej