Computer Controls - Technologia i Oprogramowanie

2 min. czytania

Nowości w "Systemach struktur" w wersji SOLIDWORKS 2020

2020-04-29 12:23:04

Z każdą kolejną wersją producenci oprogramowania dokładają starania aby wprowadzić nowe funkcjonalności, jak również rozwijają już istniejące. Nie inaczej jest z „Systemami struktur” w SOLIDWORKS 2020, które zostały utworzone już
w wersji poprzedniej. Zapewniają one bardziej elastyczny sposób tworzenia konstrukcji spawanych z użyciem szkiców 2D i 3D, dzięki czemu powalają zdefiniować kompleksowo wszystkie elementy konstrukcji.

SW_system struktur

Do nowości jakie zostały wprowadzone do „Systemu struktur” w wersji SOLIDWORKS 2020 zaliczamy rozszerzenie sposobu definiowania głównych elementów, została dodana możliwość określenia położenia względem punktu,
jak również została rozszerzona definicja długości o nowe opcje.

Nowe opcje „Up to Point” i Up to Plane”
Najnowsza wersja oprogramowania pozwala tworzyć elementy między parami punktów szkicu lub łączyć je ze sobą tak, aby utworzyć serię elementów wzdłuż łańcucha punktów. Nowa opcja „Up to Point” pozwala tworzyć projekty profili,
które zbiegają się w jednym punkcie odniesienia. Natomiast nowa opcja „Up to Plane” pozwala zaprojektować te profile, które kończą się na wybranej płaszczyźnie. Element wyciąga się w kierunku płaszczyzny odniesienia lub można wybrać segment szkicu, jako kierunek definiowania elementów. Został również zmieniony sposób definiowania spoin. Do ich określenia potrzebujemy teraz tylko kilku szkiców osi oraz 4 płaszczyzn.

Podział elementów podczas tworzenia
Kolejną nowością w SOLIDWORKS 2020 jest możliwość podziału głównych
i pomocniczych elementów podczas tworzenia projektu. Dzielenie wykonujemy
za pomocą wymiarów, liczby wystąpień lub wybierając odniesienie, takie jak powierzchnia, płaszczyzna lub element konstrukcyjny. Dla tych elementów istnieje opcja obrotu profilu o 90 stopni.

Narzędzie do zarządzania narożnikami
Po zakończeniu definiowania konstrukcji spawanej uruchamia się automatycznie narzędzie do zarządzania narożnikami, które umożliwia zdefiniowanie naroży.
Dla prostych narożników mamy opcję zdefiniowania płaskiego wykończenia
z pełnym kontaktem. W przypadku złożonych narożników, SOLIDWORKS pozwala określić narzędzie, a także kolejność przycinania dla przecinających się elementów.

Możliwość tworzenia szyków
Kolejną funkcjonalnością, która została dodana do najnowszej wersji SOLIDWORKS jest tworzenie szyków w oparciu o system struktur. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wybrać całą konstrukcję spawaną, powielić ją w szyku, a następnie połączyć ze sobą przy użyciu elementów pomocniczych. Na końcu można zdefiniować naroża konstrukcji. Wykorzystanie tego narzędzia przekłada
się znacząco na czas tworzenia projektów konstrukcji spawanych.

„System konstrukcji”
„System konstrukcji” wprowadzony został w SOLIDWORKS 2019, a ulepszony
w wersji 2020. Zapewnia zaawansowane środowisko spawalnicze, które pozwala zaprojektować i modyfikować elementy konstrukcyjne różnych profili w jednym obiekcie. Daje również możliwość elastycznego zarządzania narożnikami.

Paweł Dziasek
Napisany przez Paweł Dziasek

FAE Computer Controls, inżynieria, zarządzanie, dystrybucja

Skomentuj

Powiązane