Computer Controls - Technologia i Oprogramowanie

2 min. czytania

“FeatureWorks” — import oraz historia edycji modelu

2022-07-19 14:22:50

solidworks (1)

Oprogramowanie SOLIDWORKS, będąc uniwersalnym narzędziem służącym do projektowania umożliwia importowanie neutralnych plików takich jak STEP, czy IGS, a także dzięki narzędziu 3d Interconnect, import z innych programów CAD. Można do nich zaliczyć na przykład Inventor, Pro/ENGINEER, czy Solid Edge. Niestety zapis do formatu neutralnego lub import z innego programu CAD powoduje utratę historii edycji modelu, w wyniku czego otrzymujemy sam model 3D. Takie rozwiązanie jest często niewystarczające.

Czym jest FeatureWorks
Narzędzie „FeatureWorks” pozwala na odtworzenie historii edycji modelu, co znacznie ułatwia późniejszą pracę z nim. Posiadanie takich elementów jak szkice, operacje, czy płaszczyzny w drzewie operacji, jest bardzo pomocne dla projektanta. Oprogramowanie SOLIDWORKS dzięki narzędziu „FeatureWorks” pozwala na rozpoznawanie operacji wykonanych na częściach, na podstawie kształtu importowanego obiektu. Zastosowanie „FeatureWorks” umożliwia rozpoznanie zarówno operacji standardowych, jak i arkusza blachy.

Jak korzystać z funkcji FeatureWorks
W pierwszym kroku należy zaimportować plik do SOLIDWORKS-a. Program zaproponuje przeprowadzenie diagnozy importowanego elementu w celu rozpoznania oraz usuniecie wadliwych geometrii.

Funkcja FeatureWorks

Jeżeli podczas importowania pliku włączone zostało narzędzie „3D Interconnect”, należy przerwać połączenie z pierwotnym plikiem. W przeciwnym razie program nie pozwoli skorzystać z funkcji „FeatureWorks”. Po poprawnym zaimportowaniu pliku w drzewie operacji „FeatureManager” znajdzie się jedynie zaimportowany obiekt i domyślne elementy zgodne z wybranym szablonem.

Dostępne opcje w FeatureWorks
Opcje „FeatureWorks” podzielone zostały na cztery grupy:

  • Ogólne
  • Wymiary i relacje
  • Narzędzia zmiany rozmiaru
  • Zaawansowane regulatory

Opcje FeatureWorks2

W opcjach „Ogólne” istnieje możliwość zastąpienia istniejącego pliku bądź utworzenie nowego. W opcjach „Wymiary/Relacje” można zdecydować, czy szkice mają zostać automatycznie zwymiarowane przez program. Jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona, program umożliwi wybór sposobu wymiarowania. Ponadto możliwe jest automatyczne wstawienie relacji. Opcje „Narzędzie zmiany rozmiaru” pozwala ustalić kolejność rozpoznawania operacji.

Opcje FeatureWorks3

Rozpoznawanie operacji
Wybranie opcji „Rozpoznawanie operacji” przeniesie użytkownika do „Menedżera właściwości”, w którym należy wybrać, czy operacje mają zostać rozpoznane w sposób automatyczny, czy interaktywny. Sposób interaktywny pozwala na manualny wybór operacji do rozpoznawania, a automatyczny rozpoznaje wszystkie możliwe operacje. Typ operacji umożliwia wybór, czy import ma zostać rozpoznany jako „standardowe operacje”, czy jako „arkusz blachy”.

Rozpoznawanie operacji 4

„Automatyczne operacje” dostępne są po wyborze automatycznego trybu rozpoznawania operacji. Operacje różnią się w zależności od tego, czy model rozpoznawany jest jako standardowa bryła, czy arkusz blachy. Jeżeli import rozpoznawany jest jako arkusz blachy, należy wybrać „nieruchomą ścianę”, względem której program dopasuje zgięcia i rozcięcia. Należy pamiętać, iż odpowiednio dobrane opcje są kluczowe, aby program mógł rozpoznać wszystkie operacje, za których pośrednictwem dany obiekt został zamodelowany.

Automatyczne operacje

Ostatnią czynnością, jaką należy wykonać, jest zatwierdzenie rozpoznanych operacji, spowoduje to dodanie ich do drzewa operacji. Tak uzyskana historia edycji modelu umożliwi użytkownikowi łatwą edycję modelu lub jego zmianę, co przełoży się na skrócenie czasu potrzebnego na dostosowanie posiadanego detalu do nowego projektu.

Paweł Dziasek
Napisany przez Paweł Dziasek

FAE Computer Controls, inżynieria, zarządzanie, dystrybucja

Skomentuj