Computer Controls - Technologia i Oprogramowanie

1 min. czytania

Elektroniczny sprzęt pomiarowy w pracy inżyniera

2019-10-25 09:59:43

inżynierski sprzęt pomiarowy

Praca inżyniera wiąże się niejednokrotnie z wyborem odpowiedniej metody pomiarów dla przeprowadzanych testów, która jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia projektu. Daje pewność, że jakość pomiaru, metoda testowania oraz wyniki znajdują się na odpowiednim poziomie oraz że otrzymane dane pomiarowe dostarczają niezbędnej i obiektywnej wiedzy na temat badanych procesów.

Zastosowanie odpowiednich narzędzi testujących i pomiarowych jest więc niezbędne dla każdej aplikacji elektronicznej. Zarówno praktyczna praca z elektroniką, jak i jej montaż wymagają użycia różnego rodzaju sprzętu testowego, począwszy od bardzo podstawowych i tanich narzędzi, aż po skomplikowane
i zaawansowane urządzenia elektroniczne.

Niezbędne narzędzia wykorzystywane przez inżyniera elektryka lub elektronika, to:
• Multimetr
• Mierniki LCR
• Oscyloskop
• Generator sygnału

Mierniki (analogowe lub cyfrowe) mierzą i testują parametry elektryczne, między innymi napięcie (V), prąd (A) lub rezystancja (Om). Punktem odniesienia podczas pomiarów jest czas, podczas którego, występują pewne zdarzenia elektryczne.

Oscyloskopy to elektroniczne instrumenty, które używane są do wizualizacji przebiegów sygnałów w jednostce czasu. Przekształcają sygnały elektryczne
w widoczne ślady na ekranie/wyświetlaczu. Instrumenty te dynamicznie wykreślają przebiegi na osiach X i Y, dostarczając informacji na temat zmian
w sygnale wejściowym. Poszczególne urządzenia różnią się miedzy sobą parametrami, na przykład ilością kanałów pomiarowych, czy częstotliwością próbkowania.

Liczniki LCR służą do pomiaru indukcyjności, pojemności i rezystancji urządzeń. Pomiary wykonują z dużą dokładnością.

Generatory sygnałów są układami służącymi do wytwarzania zmiennych przebiegów elektrycznych bez konieczności doprowadzania z zewnątrz sygnału pobudzającego. Dostarczają różne formy sygnału, głównie sygnały sinusoidalne
i niesinusoidalne, np. o przebiegu prostokątnym, trójkątnym, itp. Występują także generatory sygnałów RF, sygnałów audio, a także impulsowe.

Określając wymaganą wydajność systemu, należy wziąć pod uwagę nie tylko instrument, ale także aplikację i środowisko, w którym urządzenie będzie używane. Aby właściwie dokonać takiej analizy należy wnikliwie zapoznać się z funkcjami
i specyfikacją. Pomimo dokumentacji technicznej urządzenia, nie zawsze jest to proces łatwy i szybki. Dokładne pomiary są kluczem do praktycznie wszystkich zastosowań inżynierskich, niestety ale zdarza się w praktyce, że przywiązuje się zbyt małą uwagę do ich wyników.

Aparatura Pomiarowa Formularz kontaktowy

Grzegorz Cuber
Napisany przez Grzegorz Cuber

FAE Computer Controls, inżynieria, zarządzanie, dystrybucja

Skomentuj

Powiązane